UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.17.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji

Data wpływu: 2020-01-17

Data odpowiedzi: 2020-01-24

Treść wniosku:

Działając na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej, wobec zamieszczonej informacji publicznej z dnia 20 grudnia 2019 r. w przedmiocie rozstrzygnięcia otwartego konkursu na realizację zadania pn. „Prowadzenie punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i/lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej”, wnoszę o udostępnienie oferty Stowarzyszenia „Inicjatywa na rzecz praw i ochrony obywateli” – na kwotę 127 050 zł (prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji przy ul. Turowskiego), która wybrana została w ramach postępowania konkursowego na prowadzenie przez organizację pozarządową dwóch Punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w 2020 r. w Olsztynie wraz z załącznikami.


Treść odpowiedzi:
DOC, 461,82 KB metryczka
DOC, 83.5 KB metryczka
PDF, 5,16 MB metryczka
PDF, 4,65 MB metryczka
PDF, 1,46 MB metryczka
PDF, 1,62 MB metryczka
PDF, 2,57 MB metryczka
PDF, 246,96 KB metryczka
PDF, 4,88 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.17.2020 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-24 09:58:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-17
Odpowiedzialny: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-02-28 13:59:55