UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.16.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-17

Data odpowiedzi: 2020-01-28

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:

- czy dla obszaru obejmującego między innymi działki 128/1 i 53/3 obręb 63 toczy się obecnie postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę lub wydano takie pozwolenie?


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,15 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.16.2020 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-21 11:15:11
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-01-29 08:47:01