UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.15.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - plany inwestycyjne na lata 2020/22

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-01-16

Data odpowiedzi: 2020-01-23

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie:

  - Planów inwestycyjnych na lata 2020/22.


Treść odpowiedzi:
ODT, 36,70 KB metryczka
PDF, 14,68 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.15.2020 Wniosek - plany inwestycyjne na lata 2020/22
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-21 10:20:43
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-16
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Suter-Ostrowska
Data modyfikacji: 2020-01-27 15:00:19