UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.12.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału GGN

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2020-01-14

Data odpowiedzi: 2020-01-21

Treść wniosku:
Wnoszę o udostępnienie w trybie przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, informacji dotyczących pełnomocnictw i upoważnień udzielonych przez Prezydenta Olsztyna Pani Joannie Kiełbowskiej, Zastępcy Dyrektora Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami, którymi to pełnomocnictwami Pani Kiełbowska posługiwała się w 2019 r.


Treść odpowiedzi:
PDF, 384,45 KB metryczka
PDF, 634,77 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.12.2020 Wniosek - upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału GGN
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-16 14:45:27
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-14
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-01-21 10:34:15