UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.10.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja postępowania przetargowego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-01-13

Data odpowiedzi: 2020-03-03

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- kompletnej dokumentacji dotyczącej postępowania przetargowego pn.: "Wymiana desek w Parku Centralnym w Olsztynie" - znak ZP.271.1.12.2019.d;
- korespondencji pomiędzy Zamawiającym (Gminą Olsztyn) a Wykonawcą (Przedsiębiorstwem Budownictwa Ogólnego PEDBUD sp. z o.o. sp. k.) w ramach prac wykonywanych na podstawie umowy nr 53/04/2019/211/02;
- kompletnej dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) dla zadania pn.: "Wymiana desek w Parku Centralnym" realizowanego w ramach umowy nr 53/04/2019/211/02 wraz z kosztorysem powykonawczym i geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą;
faktur częściowych i faktury końcowej wystawionych w ramach zadania pn.: "Wymiana desek w Parku Centralnym".


Treść odpowiedzi:
PDF, 28,74 KB metryczka
DOC, 85.5 KB metryczka
DOC, 87 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.10.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania przetargowego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-14 14:14:41
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-13
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Krzysztof Soszyński
Data modyfikacji: 2020-03-04 11:10:41