UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.8.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - usługi dla weteranów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Sportu i Rekreacji

Data wpływu: 2020-01-09

Data odpowiedzi: 2020-01-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:

Po znowelizowaniu ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, osoby posiadające status weterana mają prawo do bezpłatnego korzystania z hali sportowej, siłowni i pływali będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego z związku z powyższym proszę o informację:
1. Które placówki w Olsztynie świadczą bezpłatnie powyższe usługi dla weteranów i w jakim zakresie?
2. Jaki jest dostęp do tych świadczeń? Czy są jakieś ograniczenia w tym zakresie? np. czasowe lub inne, jakie?


Treść odpowiedzi:
DOC, 755,68 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.8.2020 Wniosek - usługi dla weteranów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-13 14:50:34
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-09
Odpowiedzialny: Alicja Dzietowiecka
Ostatnio modyfikował: Daniel Rudszewski
Data modyfikacji: 2020-01-21 10:25:05