UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.7.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - organizacje pozarządowe w Olsztynie

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2020-01-09

Data odpowiedzi: 2020-01-17

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w zakresie pytań:
1. Ile jest organizacji pozarządowych w Olsztynie i z jakimi nazwami?
2. Jaki jest przedmiot działalności i kompetencji tych organizacji?
3. Jakie organy i osoby sprawują w nich funkcje i jakie są ich kompetencje?
4. Jak wygląda struktura każdej z organizacji?
5. Jakim majątkiem organizacje dysponują?


Treść odpowiedzi:
DOC, 679,23 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.7.2020 Wniosek - organizacje pozarządowe w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-13 14:40:23
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-09
Odpowiedzialny: Ewa Kaliszuk
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-02-18 08:47:17