UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.6.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę działka ob. 153-8/1

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-09

Data odpowiedzi: 2020-01-16

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- Czy została wydana decyzja pozwolenia na budowę i dla kogo, chodzi o działkę w Olsztynie (Gutkowo) obręb 153-8/1.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 16.01.2020 r. Wnioskodawca wycofał wniosek.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.6.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę działka ob. 153-8/1
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-10 14:12:01
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-09
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-01-16 13:18:39