UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.4.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Obsługi Klienta

Data wpływu: 2020-01-07

Data odpowiedzi: 2020-01-14

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- przekazania informacji o liczbie mieszkańców Miasta Olsztyna uprawnionych do głosowania, objętych rejestrem wyborców na dzień 31 grudnia 2019 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 453,03 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.4.2020 Wniosek - liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-09 14:50:05
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-07
Odpowiedzialny: Beata Albert-Zalewska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-15 14:41:38