UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.3.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - planowane inwestycje

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Inwestycji Miejskich

Data wpływu: 2020-01-02

Data odpowiedzi: 2020-01-20

Treść wniosku:

WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

Zwracam się z zapytaniem dotyczącym planowanych przez Państwa poniżej wymienionych inwestycji.

Stadion Miejski w Olsztynie

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Budynki socjalne, ul. Towarowa 18

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? Jeżeli projektowanie jest wtoku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Przedłużenie linii tramwajowej łączącej osiedle Jaroty i Pieczewo z fabryką Michelin

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Centrum Informatycznych Usług Wspólnych w Olsztynie

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Stadion Warmii – budowa szkoleniowego obiektu sportowego

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? jeżeli tak to jaka pracownia go wykonała lub wykonuje? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Jeżeli projektu nie zlecano to czy w 2020 roku będzie ogłoszony przetarg na projekt? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Budynek, ul. Korczaka 6 – przebudowa

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Baza MPK, ul. Kołobrzeska – rozbudowa

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Zajezdnia autobusowa, ul. Lubelska

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? jeżeli tak to jaka pracownia go wykonała lub wykonuje? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap?

Jeżeli projektu nie zlecano to czy w 2020 roku będzie ogłoszony przetarg na projekt? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Ulica Nowobałtycka (DW527, granica miasta - wiadukt kolejowy w ciągu ul. Bałtyckiej)

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Przedłużenie ulicy Wilczyńskiego

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Al. Wojska Polskiego w Olsztynie od ul. Żeromskiego do Al. Sybiraków – przebudowa

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? jeżeli tak to jaka pracownia go wykonała lub wykonuje? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Jeżeli projektu nie zlecano to czy w 2020 roku będzie ogłoszony przetarg na projekt? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Hala Urania - przebudowa i modernizacja

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Przebudowa al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z al. Wojska Polskiego (drogi wyprowadzającej ruch z miasta w kierunku drogi DK51 – przejście graniczne Bezledy) oraz przebudowa wiaduktu nad koleją w ciągu ul. Limanowskiego

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Żłobek, ul. Antonowicza

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy inwestycja ma już gotowy projekt z PnB? Jeżeli projektowanie jest w toku to kiedy ma się zakończyć ten etap? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale? Czy określono już lata realizacji tej inwestycji?

Pawilon dydaktyczny Zespołu Szkół Budowlanych

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?

Fortyfikacje na Starym Mieście – zagospodarowanie

Na jakim etapie jest planowana inwestycja? Czy w 2020 roku planuje się ogłoszenie przetargu na roboty budowlane dot. kolejnych etapów inwestycji? jeżeli tak to w jakim miesiącu/kwartale?


Treść odpowiedzi:
DOC, 107 KB metryczka
DOC, 102 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.3.2020 Wniosek - planowane inwestycje
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-08 08:31:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-02
Odpowiedzialny: Krzysztof Śmieciński
Ostatnio modyfikował: Anna Pisarska
Data modyfikacji: 2020-01-20 14:35:45