UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.2.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - liczba wydanych pozwoleń na budowę

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2020-01-02

Data odpowiedzi: 2020-01-09

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1429 ze zmianami) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie, dotyczącym obszaru terytorialnego Państwa działalności:

-  informacja o liczbie wydanych pozwoleń na budowę dotyczących wykonania instalacji zbiornikowych na gaz płynny oraz
dokonanych zgłoszeń (w trybie art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy Prawo budowlane) budów polegających na wykonaniu instalacji zbiornikowych na gaz płynny – w latach 2018 i 2019.
 
Proszę o przedstawienie informacji z podziałem na lata 2018 i 2019 oraz z podziałem na instalacje wykonane na podstawie pozwolenia na budowę oraz na podstawie zgłoszenia budowy.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,44 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.2.2020 Wniosek - liczba wydanych pozwoleń na budowę
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-03 13:32:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2020-01-02
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2020-01-13 10:17:55