UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna. - do dnia 31.12.2020 r.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl - od dnia 1.01.2021 r.

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.1.2020

Nazwa sprawy: Wniosek - podjęte środki ochrony krajobrazu

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-12-30

Data odpowiedzi: 2020-01-07

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 t.j.) zwracamy się z wnioskiem o przekazanie informacji na temat podjętych w Państwa gminie środków ochrony krajobrazu. Uchwalenie w 2015 roku tzw. ustawy krajobrazowej świadczy dobitnie, że ochrona krajobrazu, przeciwdziałanie jego degradacji oraz chaosowi przestrzennemu i wizualnemu, w tym prowadzony przez nas monitoring, jest szczególnie istotne z punktu widzenia interesu publicznego.

Treść odpowiedzi:
 W dniu 7 stycznia br. udzielono odpowiedzi na pytania zawarte w ankiecie (znajdującej się w linku), udostępnionej w treści wniosku. 
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.1.2020 Wniosek - podjęte środki ochrony krajobrazu
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-03 13:26:15
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-30
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-01-07 15:12:51