• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.412.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - działalność Stowarzyszenia Helper

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-12-23

Data odpowiedzi: 2019-12-30

Treść wniosku:
Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji publicznej dotyczącej działalności Stowarzyszenia Helper. W związku z tym proszę o udzielenie informacji:
- Czy Pan Prezydent Olsztyna występował do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o przesłanie kopii noty sygnalizacyjnej dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej?
- Jeżeli tak, to kiedy to nastąpiło?
- Jaką Prezydent Olsztyna uzyskał odpowiedź?
- Czy Prezydent Olsztyna występował o to samo do dyrektora UKS w Olsztynie?
- Jeżeli tak, to kiedy?
- Jaką Prezydent Olsztyna uzyskał odpowiedź?
- Proszę o podanie materiałów Źródłowych odpowiedzi ws. odpowiedzi wojewody warmińsko-mazurskiego dotyczącej odmowy udostępnienia treści noty sygnalizacyjnej dyrektora UKS w Olsztynie?
- Czy w latach 2016 i 2017 wojewoda przekazywał pieniądze na działalność Stowarzyszenia Helper, jeżeli tak, to w jakiej kwocie?


Treść odpowiedzi:
DOC, 83 KB metryczka
PDF, 1,82 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.412.2019 Wniosek - działalność Stowarzyszenia Helper
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-03 08:42:26
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-23
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2020-01-07 09:37:48