• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.411.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-12-20

Data odpowiedzi: 2020-01-03

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 ze zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie: 

Proszę o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy (jeśli takie zostały wydane), oraz uzgodnień RDOŚ do tych decyzji (jeśli takie zostały wydane) dla działek o numerach:

    * 92, 95, 173, obręb Olsztyn 140
    * 32/12, obręb Olsztyn 155
    * 73/7, obręb Olsztyn 40
    * 27/13, obręb Olsztyn 39
    * 8/6, obręb Olsztyn 41

Treść odpowiedzi:
DOC, 472,36 KB metryczka
PDF, 487,63 KB metryczka
PDF, 89,11 KB metryczka
DOCX, 356,70 KB metryczka
DOCX, 525,43 KB metryczka
PDF, 10,69 MB metryczka
PDF, 341,40 KB metryczka
DOCX, 204,81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.411.2019 Wniosek - decyzje o warunkach zabudowy
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2020-01-03 08:21:09
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-20
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2020-01-03 14:53:01