• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym


Nazwa postępowania:   Dostawa wyposażenia laboratoryjno- technologicznego budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
     
Znak sprawy:   ZP.271.1.87.2019.a
     
Tryb zamówienia:   Przetarg nieograniczony
     
Rodzaj zamówienia:   dostawa
     
Termin składania ofert/wniosków:   20-02-2020
      
Identyfikator postępowania:   Informujemy Wykonawców, iż Gmina Olsztyn wdrożyła elektroniczne narzędzie służące do realizacji zamówień publicznych. Platforma przetargowa obejmuje zamówienia podlegające przepisom art. 10a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
      
    https://gminaolsztyn.logintrade.net/rejestracja/ustawowe.html Link do postępowania znajduje się w zakładce dokumnetacja techniczna

 
Dokumentacja postępowania w załącznikach:

Dokumentacja techniczna

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: 87/2019 Dostawa wyposażenia laboratoryjno- technologicznego budynku A warsztatów Zespołu Szkół Mechaniczno-Energetycznych w Olsztynie
Wprowadził do BIP: Iwona Nowacka
Data udostępnienia: 2020-01-02 10:26:44
Wytworzył: Iwona Nowacka
Data wytworzenia: 2020-01-02
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Iwona Nowacka
Data modyfikacji: 2020-02-13 09:29:19