• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.410.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - ugody z organami prowadzącymi przedszkola

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-12-17

Data odpowiedzi: 2019-12-31

Treść wniosku:
W trybie przewidzianym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się o udostępnienie informacji publicznej  w następującym zakresie:
1) czy Gmina Olsztyn w latach 2016-2019 zawierała jakiekolwiek ugody z organami prowadzącymi przedszkola publiczne i niepubliczne, działającymi na terenie Gminy Olsztyn, a jeżeli tak to proszę o udzielenie informacji, co było przedmiotem tych ugód, jak również na jakie kwoty były zawierane te ugody. Ponadto proszę o udzielenie informacji, w jakim rozdziale i paragrafie klasyfikacji budżetowej ujęte były wydatki Gminy z tego tytułu?
2) czy Gmina Olsztyn prowadzi obecnie jakiekolwiek rozmowy ugodowe z organami prowadzącymi przedszkola publiczne i niepubliczne, działającymi na terenie Gminy Olsztyn, a jeżeli tak to proszę o udzielenie informacji, co jest przedmiotem tych rozmów ugodowych, jak również jaka jest wartość roszczeń objętych powyższymi rozmowami ugodowymi?


Treść odpowiedzi:
DOC, 84.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.410.2019 Wniosek - ugody z organami prowadzącymi przedszkola
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-19 11:35:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-17
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-31 15:04:01