• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.409.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-12-16

Data odpowiedzi: 2019-12-19

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001r., zwracam się z prośbą o przesłanie zestawienia ofert w konkursie wraz z punktacją poszczególnych ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert na wykonanie zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Olsztyna w 2020 roku oraz przesłanie skanu wybranych ofert bez załączników.

Czy po raz 5 z rzędu 2 punkty otrzyma Fika? Czy po raz 5 z rzędu 2 punkty otrzyma Fundacja Togatus? Jest to bardzo zastanawiająca sytuacja w skali województwa i niespotykana , że co roku powyższe punkty wygrywają dwie te same organizacje pomimo ofert innych organizacji.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 34,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.409.2019 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-19 11:21:22
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-16
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-19 11:26:32