• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.

Znak sprawy

Nazwa sprawy

Komórka wiodąca

Data wpływu

Data odpowiedzi

OK.1431.95.2020 Wniosek - rejestr wydanych wniosków i decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-07
OK.1431.94.2020 Wniosek - postępowanie sądowe i administracyjne, działka nr 8/2, obręb 75 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-26
OK.1431.93.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-04-02
OK.1431.92.2020 Wniosek - Budżet Obywatelski/Partycypacyjny Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-04-03
OK.1431.91.2020 Wniosek - kopia protokołu dot. przetargu - budowa linii tramwajowej Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-02
OK.1431.90.2020 Wniosek - udostępnienie informacji z pp. 29/18 Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-02 2020-04-06
OK.1431.89.2020 Wniosek - szczegóły oferty z postępowania przetargowego Wydział Zamówień Publicznych 2020-04-01 2020-04-08
OK.1431.88.2020 Wniosek - ponowne wykorzystanie informacji zawartych na stronie www.olsztyn.eu Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-03-20 2020-04-02
OK.1431.87.2020 Wniosek - mieszkania komunalne i socjalne Zakład Lokali i Budynków Komunalnych 2020-03-29
OK.1431.86.2020 Wniosek - projekt budowlany dla budynku usługowego przy ul. Wyszyńskiego 7 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-27 2020-04-08
OK.1431.85.2020 Wniosek - podatek od nieruchomości - jezioro Tyrsko dz. nr 55 obr. 154 Wydział Podatków i Opłat 2020-03-16
OK.1431.84.2020 Wniosek - ilośc mężczyzn zatrudnionych w samorządowych przedszkolach Wydział Edukacji 2020-03-25 2020-03-26
OK.1431.83.2020 Wniosek - utworzenie parku kulturowego dla nieruchomości, działka nr 8/2 Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-03-25 2020-04-06
OK.1431.82.2020 Wniosek - położenie nieruchomości na obszarze przeznaczonym na cele publiczne Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.81.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę, działka nr 8/2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-31
OK.1431.80.2020 Wniosek - Gminny Program Rewitalizacji, działka nr 8/2 Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.79.2020 Wniosek - decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach, działka nr 8/2 Wydział Środowiska 2020-03-25 2020-04-02
OK.1431.78.2020 Wniosek - wpis do Rejestru Zabytków Wydział Kultury i Ochrony Zabytków 2020-03-25 2020-04-03
OK.1431.77.2020 Wniosek - kopie wydanych decyzji o warunkach zabudowy, działka nr 8/2 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-25 2020-03-27
OK.1431.76.2020 Wniosek - obsługa bankowa urzędu Wydział Budżetu 2020-03-24 2020-03-27
OK.1431.75.2020 Wniosek - liczba pracowników pracujących zdalnie Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-19 2020-03-24
OK.1431.74.2020 Wniosek - stawki opłat za użytkowanie wieczyste w latach 1990-2020 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-18
OK.1431.73.2020 Wniosek - warunki zabudowy i plany drogi dojazdowej Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-18 2020-03-26
OK.1431.72.2020 Wniosek - scany opinii biegłych w przedmiocie określenia stawek czynszów Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-18 2020-03-25
OK.1431.71.2020 Wniosek - granice obwodów publicznych szkół podstawowych Wydział Edukacji 2020-03-17 2020-03-20
OK.1431.70.2020 Wniosek - zapewnienie cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Centrum Informatycznych Usług Wspólnych Olsztyna 2020-03-17 2020-03-31
OK.1431.69.2020 Wniosek - wynagrodzenia pracowników Urzędu Miasta Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-11 2020-03-24
OK.1431.68.2020 Wniosek - system usługi teleopieki na terenie Miasta Olsztyna Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej 2020-03-13 2020-03-18
OK.1431.67.2020 Wniosek - właściciel działek Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-03-11 2020-03-25
OK.1431.66.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę dla działki nr 53/3 obr. 63 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-09 2020-03-13
OK.1431.65.2020 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-03-08 2020-03-13
OK.1431.64.2020 Wniosek - wysokosć wynagrodzenia Zastępców Prezydenta, Sekretarza i Skarbnika Wydział Organizacji i Kadr 2020-03-05 2020-03-19
OK.1431.63.2020 Wniosek - postępowanie pn: "Budowa Wielofunkcyjnego Domu Przedpogrzebowego" Wydział Zamówień Publicznych 2020-03-06 2020-03-10
OK.1431.62.2020 Wniosek - wysokość ceny za energie elektryczną jaką płaci Urząd Miasta Olsztyna Biuro Pełnomocnika Prezydenta Olsztyna ds. Infrastruktury i Gospodarki Elektroenergetycznej 2020-03-06 2020-03-09
OK.1431.61.2020 Wniosek - odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Wydział Środowiska 2020-03-05 2020-03-17
OK.1431.60.2020 Wniosek - promocja Miasta w 2019 r. Biuro Promocji i Turystyki 2020-03-05 2020-03-09
OK.1431.59.2020 Wniosek - postępowanie na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówien Publicznych 2020-03-05 2020-03-18
OK.1431.58.2020 Wniosek - wpływy z podatku od nieruchomości w latach 2015-2019 Wydział Podatków i Opłat 2020-03-01 2020-03-09
OK.1431.57.2020 Wniosek - skany dokumentacji dot. umowy na realizację dostawy 24 tramwajów Jednotka Realizująca Projekt V 2020-02-28 2020-03-13
OK.1431.56.2020 Wniosek - pozyskanie i wykorzystanie środków unijnych przez samorząd Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-02-27 2020-03-06
OK.1431.55.2020 Wniosek - wysokość wpływów z opłaty skarbowej w 2019 r. Wydział Podatków i Opłat 2020-02-24 2020-03-09
OK.1431.54.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-02-25 2020-03-04
OK.1431.53.2020 Wniosek - sprzedaż lokali przy ul. Partyzantów 67 Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-02-10 2020-02-24
OK.1431.52.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-02-18 2020-03-02
OK.1431.51.2020 Wniosek - kopia specyfikacji zamówienia dot. postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-02-18 2020-03-02
OK.1431.50.2020 Wniosek - urządzenia badające jakość powietrza Wydział Środowiska 2020-02-18 2020-03-03
OK.1431.49.2020 Wniosek - postępowanie dot. przetargu na dostawę taboru tramwajowego Wydział Zamówień Publicznych 2020-02-17 2020-02-21
OK.1431.48.2020 Wniosek - ocena funkcjonowania podmiotów na rynku zamówień publicznych Wydział Zamówień Publicznych 2020-02-17 2020-02-19
OK.1431.47.2020 Wniosek - pomiary ruchu Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-02-16 2020-02-21
OK.1431.46.2020 Wniosek - kopie decyzji o warunkach zabudowy Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-13 2020-03-09
OK.1431.45.2020 Wniosek - stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2020-02-13 2020-02-27
OK.1431.44.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę nowej elektrociepłowni Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-13 2020-02-19
OK.1431.43.2020 Wniosek - skany formularzy ofertowych Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2020-02-06 2020-02-14
OK.1431.42.2020 Wniosek - przeniesienie własności nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-02-12 2020-02-27
OK.1431.41.2020 Wniosek - opis techniczny projektu zagospodarowania terenu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-02-11 2020-02-21
OK.1431.40.2020 Wniosek - raport o stanie gminy Wydział Strategii i Funduszy Europejskich 2020-02-10 2020-02-18
OK.1431.39.2020 Wniosek - kopie dokumentów dot. Przedszkola Nr 16 Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-02-06 2020-02-10
OK.1431.38.2020 Wniosek - nowe miejsca przedszkolne Wydział Edukacji 2020-02-04 2020-02-11
OK.1431.37.2020 Wniosek - prace w Radzie Miasta Olsztyna Biuro Rady Miasta 2020-02-05
OK.1431.36.2020 Wniosek - kopie decyzji o pozwoleniu na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-31 2020-02-11
OK.1431.35.2020 Wniosek - uchwała antysmogowa Wydział Środowiska 2020-02-04 2020-02-12
OK.1431.34.2020 Wniosek - Prezydenci Olsztyna Wydział Organizacji i Kadr 2020-02-03 2020-02-14
OK.1431.33.2020 Wniosek - liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy terenu Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-31 2020-02-11
OK.1431.32.2020 Wniosek - wsparcie finansowe portalu miejskiego olsztyn.com.pl Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-28 2020-02-11
OK.1431.31.2020 Wniosek - dokumentacja wykonawcza dna ruchomego na basenie Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-28 2020-01-31
OK.1431.30.2020 Wniosek - dzierżawa obiektu na przedszkole Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-31 2020-02-10
OK.1431.29.2020 Wnioesk - wycinka drzew Wydział Środowiska 2020-01-30 2020-02-06
OK.1431.28.2020 Wniosek - przedszkole Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego 2020-01-29
OK.1431.27.2020 Wniosek - umowy ubezpieczenia zawarte przez Miasto Olsztyn Wydział Administracyjno-Gospodarczy 2020-01-28 2020-02-25
OK.1431.26.2020 Wniosek - kosze na nieczystości po zwierzętach Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu 2020-01-28 2020-02-11
OK.1431.25.2020 Wniosek - kopia decyzji o warunkach zabudowy ul. M. Zientary-Malewskiej 23a Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-28 2020-01-31
OK.1431.24.2020 Wniosek - realizacja ul. Perłowej Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-27 2020-02-05
OK.1431.23.2020 Wniosek - kontrola wypłaty dodatków motywacyjnych Biuro Kominikacji I Dialogu Obywatelskiego 2020-01-23
OK.1431.22.2020 Wniosek - pozwolenie na budowę działka nr 226, obręb 156 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-24 2020-01-28
OK.1431.21.2020 Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Arpa-Travel Wydział Komunikacji 2020-01-17 2020-01-29
OK.1431.20.2020 Wniosek - wykaz pojazdów do licencji firmy Faster Wydział Komunikacji 2020-01-16 2020-01-29
OK.1431.19.2020 Wniosek - gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Środowiska 2020-01-21 2020-01-30
OK.1431.18.2020 Wniosek - usługi w zakresie transportu zbiorowego Samodzielne stanowisko ds. monitorowania spółek miejskich 2020-01-21 2020-02-03
OK.1431.17.2020 Wniosek - nieodpłatna pomoc prawna Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji 2020-01-17 2020-01-24
OK.1431.16.2020 Wniosek - postępowanie dotyczące wydania pozwolenia na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-17 2020-01-28
OK.1431.15.2020 Wniosek - plany inwestycyjne na lata 2020/22 Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-16 2020-01-23
OK.1431.14.2020 Wniosek - kwoty dotacji w przedszkolach niepublicznych za lata 2009-2016 Wydział Edukacji 2020-01-16 2020-01-23
OK.1431.12.2020 Wniosek - upoważnienia Zastępcy Dyrektora Wydziału GGN Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-01-14 2020-01-21
OK.1431.13.2020 Wniosek - inwestycje dot. budowy i rozbudowy dróg przy działce nr 34/61 obr. 118 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-15 2020-01-28
OK.1431.11.2020 Wniosek - dokumentacja dotycząca konserwacji nawierzchni drewnianych Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-13 2020-01-17
OK.1431.10.2020 Wniosek - dokumentacja postępowania przetargowego Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-13 2020-03-03
OK.1431.9.2020 Wniosek - ośrodki szkolenia kierowców Wydział Komunikacji 2020-01-12 2020-01-16
OK.1431.8.2020 Wniosek - usługi dla weteranów Biuro Sportu i Rekreacji 2020-01-09 2020-01-20
OK.1431.7.2020 Wniosek - organizacje pozarządowe w Olsztynie Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych 2020-01-09 2020-01-17
OK.1431.6.2020 Wniosek - decyzja o pozwoleniu na budowę działka ob. 153-8/1 Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-09 2020-01-16
OK.1431.5.2020 Wniosek - numery budynków przy ul. Skłodowskiej Curie w Olsztynie Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami 2020-01-08 2020-01-20
OK.1431.4.2020 Wniosek - liczba mieszkańców uprawnionych do głosowania Biuro Obsługi Klienta 2020-01-07 2020-01-14
OK.1431.3.2020 Wniosek - planowane inwestycje Wydział Inwestycji Miejskich 2020-01-02 2020-01-20
OK.1431.2.2020 Wniosek - liczba wydanych pozwoleń na budowę Wydział Urbanistyki i Architektury 2020-01-02 2020-01-09
OK.1431.1.2020 Wniosek - podjęte środki ochrony krajobrazu Wydział Urbanistyki i Architektury 2019-12-30 2020-01-07

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej 2020 r.
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-19 11:11:49
Wytworzył: Olga Walnicka-Kucio
Data wytworzenia: 2019-12-19
Odpowiedzialny: Olga Walnicka-Kucio
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-19 11:17:55