• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.408.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - roczne sprawozdania Rb-28 za okres 2009-2016

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-12-13

Data odpowiedzi: 2019-12-27

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- roczne sprawozdania Rb-28 Gminy Olsztyn w zakresie dotyczącym przedszkoli za okres 2009-2016,
- roczne jednostkowe sprawozdania wykonania planu dochodów i planu wydatków (w tym dochodów i wydatków, o których mowa w art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych) przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olsztyn za okres 2009-2016,
- informacja o liczbie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Olsztyn zawartych w Systemie Informacji Oświatowej w latach 2008-2016,
- informacja o wysokości dotacji w przeliczeniu na jedno dziecko udzielonych przedszkolom niepublicznym w okresie 2009-2016, wraz z informacją o kwotach (w podziale klasyfikacji budżetowej) uwzględnionych przy ich ustaleniu,
- wysokość planu wydatków na remonty przedszkoli prowadzonych przez Gminę Olsztyn realizowanych przez Urząd Miasta Olsztyna w latach 2009-2016,
- rozliczenia udzielonych dotacji przedszkolu PATRYK za lata 2009-2016.

Treść odpowiedzi:
DOC, 88 KB metryczka
DOC, 101 KB metryczka
PDF, 1,71 MB metryczka
PDF, 176,36 KB metryczka
ZIP, 88,53 MB metryczka
ZIP, 102,68 MB metryczka
PDF, 41,08 MB metryczka
PDF, 37,10 MB metryczka
PDF, 38,80 MB metryczka
PDF, 43,76 MB metryczka
PDF, 44,43 MB metryczka
PDF, 35,31 MB metryczka
PDF, 34,14 MB metryczka
PDF, 36,08 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.408.2019 Wniosek - roczne sprawozdania Rb-28 za okres 2009-2016
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-19 10:22:02
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-13
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2020-02-27 15:26:58