• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.403.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - uwagi do planowanego przedsięwzięcia - przetwarzanie odpadów

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-12-03

Data odpowiedzi: 2019-12-16

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:
- wnoszonych w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej uwag i wniosków w związku z planowanym przedsięwzięciem, polegającym na modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów na działkach o numerach ew.: 18/9, 20/4, obręb 136 m. Olsztyn, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie. Proszę o przesłanie kopii ewentualnych uwag i wniosków.

Treść odpowiedzi:
DOC, 206.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.403.2019 Wniosek - uwagi do planowanego przedsięwzięcia - przetwarzanie odpadów
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-09 14:14:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-03
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-12-17 08:22:40