• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.402.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - nieruchomość przy ul. Morenowej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności

Data wpływu: 2019-11-27

Data odpowiedzi: 2019-12-11

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy nieruchomość położona przy ul. Morenowej w Olsztynie, stanowiąca działki ewidencyjne nr 635/3, 636/4 i 636/5, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00153221/5, działkę ewidencyjną nr 636/1, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00174613/3, działkę ewidencyjną nr 636/6, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nrOL1O/00177358/8 („Nieruchomości”) są przedmiotem świadczeń rzeczowych w rozumieniu art. 208 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej, bądź jest przedmiotem jakichkolwiek postępowań administracyjnych w tym względzie.

Treść odpowiedzi:
DOC, 470,01 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.402.2019 Wniosek - nieruchomość przy ul. Morenowej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-09 08:27:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-27
Odpowiedzialny: Mieczysław Wójcik
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2020-01-03 14:33:35