• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.401.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - status działki w obrębie jeziora Tyrsko

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Komunikacji i Dialogu Obywatelskiego

Data wpływu: 2019-11-25

Data odpowiedzi: 2019-12-06

Treść wniosku:
Proszę w trybie dostępu do informacji publicznej oraz ustawy prawo prasowe o informacje dotyczące statusu działki, do której przynależy jezioro Tyrsko (potoczna nazwa Żbik)
1. Proszę o numer geodezyjny działki lub mapkę geodezyjną działki, w której w obrębie jest jezioro Tyrsko.
2. Kto jest właścicielem tej działki?
3. Czy właściciel uiszcza za tę działkę podatek od nieruchomości. Jeśli nie, to od kiedy ten podatek nie jest uiszczany?
4. Jakie działania Urząd Miasta podejmował wobec właściciela działki?
5. Jakie działania prawne należałoby podjąć, żeby działka porzucona przeszła na własność Gminy Olsztyn?

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.401.2019 Wniosek - status działki w obrębie jeziora Tyrsko
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-09 07:59:56
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-25
Odpowiedzialny: Aneta Szpaderska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-09 13:58:25