• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.400.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-12-03

Data odpowiedzi: 2019-12-10

Treść wniosku:

Zwracam się z prośbą o udzielenie informacji, czy nieruchomość położona przy ul. Morenowej w Olsztynie, stanowiąca działki ewidencyjne nr 635/3, 636/4 i 636/5, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00153221/5, działkę ewidencyjną nr 636/1, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr OL1O/00174613/3, działkę ewidencyjną nr 636/6, obręb ewidencyjny nr 0001, Bartąg, dla której Sąd Rejonowy w Olsztynie VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nrOL1O/00177358/8 („Nieruchomości”)

Posiadają, każda z osobna, dostęp do drogi publicznej, oraz jak ten dostęp jest realizowany.


Treść odpowiedzi:
PDF, 232,45 KB metryczka
DOC, 85.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.400.2019 Wniosek - dostęp nieruchomości do drogi publicznej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-06 11:24:33
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-03
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Teresa Gomułka
Data modyfikacji: 2019-12-18 13:28:01