• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.398.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - przedsięwzięcie zlokalizowane w strefie pośredniej ujęć wody

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-12-03

Data odpowiedzi: 2019-12-09

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy przedsięwzięcie polegające na modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów na działkach o numerach ew. 18/9, 20/4 obręb 136 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, zlokalizowane jest w strefie bezpośredniej ujęć wody.

Treść odpowiedzi:
Dnia 9.12.2019 r. wnioskodawca otrzymał odpowiedź na podstawie przepisów ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.398.2019 Wniosek - przedsięwzięcie zlokalizowane w strefie pośredniej ujęć wody
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-05 14:57:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-03
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-09 10:01:29