• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.397.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zabytki wpisane do rejestru zabytków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Kultury i Ochrony Zabytków

Data wpływu: 2019-12-03

Data odpowiedzi: 2019-12-20

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji, czy na terenie lub w bezpośrednim sąsiedztwie działki o nr ew. 148/1 0018 Jarosławsko (gmina Pełczyce, pow. chorzczeński, woj. zachodniopomorskie), na której planowane jest polegające na modernizacji instalacji do przetwarzania odpadów na działkach o numerach ew.: 18/9, 20/4 obręb 136 m. Olsztyn, gmina Olsztyn, pow. Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie, zlokalizowane są zabytki wpisane do rejestru zabytków, ewidencji zabytków oraz stanowiska archeologiczne wpisane do rejestru zabytków archeologicznych.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.397.2019 Wniosek - zabytki wpisane do rejestru zabytków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-12-05 14:51:57
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-12-03
Odpowiedzialny: Gabriela Konarzewska
Ostatnio modyfikował: Katarzyna Rutkowska
Data modyfikacji: 2019-12-30 11:56:08