• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XVI/279/19
Data podjęcia: 13-12-2019
Data opublikowania: 22-01-2020
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 roku, poz. 439
Data wejścia w życie: 06-02-2020
Tytuł Uchwały:
w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Prezydenta Olsztyna i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020 r., z wyjątkiem §§ 20-25, które wchodzą w życie z dniem 1 września 2020 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XVI/279/19 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród Prezydenta Olsztyna i dyrektora szkoły nauczycielom przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych przez Miasto Olsztyn
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-12-05 10:59:19
Wytworzył: Anida Kinga Samoraj
Data wytworzenia: 2019-12-05
Odpowiedzialny: Anida Kinga Samoraj
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-01-22 13:22:22