• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.393.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wnioski złożone przez MOPS

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zdrowia, Polityki Społecznej i Organizacji Pozarządowych

Data wpływu: 2019-11-27

Data odpowiedzi: 2019-11-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. proszę o przesłanie skanu wniosku złożonego przez MOPS w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Razem rozwiązujemy problemy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn”

2. proszę o przesłanie skanu wniosku złożonego przez MOPS w Olsztynie o dofinansowanie projektu „Żyjmy jak wszyscy”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn”


Treść odpowiedzi:
DOC, 82.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.393.2019 Wniosek - wnioski złożone przez MOPS
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-30 12:45:39
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-27
Odpowiedzialny: Monika Michniewicz
Ostatnio modyfikował: Sylwia Rembiszewska-Piątek
Data modyfikacji: 2019-12-02 09:40:17