• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.388.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej w szkołach niepublicznych

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-11-25

Data odpowiedzi: 2019-11-28

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 roku zwracam się z wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej o charakterze publicznym w następującym zakresie:

1. Czy w latach 2011-2015 w szkołach niepublicznych, o uprawnieniach szkół publicznych na terenie Miasta Olsztyna były kontrole skutkujące negatywną oceną w zakresie wydatków z dotacji oświatowej, jako wydanej niezgodnie z przeznaczeniem,

- Czy w tym zakresie wydano decyzje administracyjne o zwrocie dotacji,

- Czy wydano decyzje SKO do decyzji organu I instancji,

- Czy w ww. zakresie została wydana decyzja WSA.


Treść odpowiedzi:
DOC, 463,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.388.2019 Wniosek - kontrole wydatkowania dotacji oświatowej w szkołach niepublicznych
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-27 14:48:37
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-25
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-30 15:40:35