• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.385.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dodatki motywacyjne i funkcyjne w roku 2018

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Edukacji

Data wpływu: 2019-11-18

Data odpowiedzi: 2019-11-29

Treść wniosku:
Proszę o udzielenie informacji publicznej dotyczącej przyznanych w roku 2018 dodatków motywacyjnych i funkcyjnych w roku 2018 według dołączonego wzoru.
Tabela 1

Średni dodatek motywacyjny wypłacony nauczycielowi w 2018 r. Maksymalny dodatek motywacyjny wypłacony nauczycielowi w 2018 r. Minimalny dodatek motywacyjny wypłacony nauczycielowi w 2018 r. Średni dodatek motywacyjny wypłacony opiekunowi stażu w 2018 r.
       

Tabela 2
Średni dodatek motywacyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
Maksymalny dodatek motywacyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
Minimalny dodatek motywacyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
 Średni dodatek funkcyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
Maksymalny dodatek funkcyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
Minimalny dodatek funkcyjny wypłacony wicedyrektorowi szkoły w 2018 r.
           

Tabela 3
Średni dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r Maksymalny dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r. Minimalny dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r. Średni dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r. Maksymalny dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r. Minimalny dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi szkoły w 2018 r.
           

Tabela 4
Średni dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r. Maksymalny dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r. Minimalny dodatek motywacyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r. Średni dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r. Maksymalny dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r. Minimalny dodatek funkcyjny wypłacony dyrektorowi przedszkola w 2018 r.
           


Treść odpowiedzi:
DOC, 112 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.385.2019 Wniosek - dodatki motywacyjne i funkcyjne w roku 2018
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-19 12:43:21
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-18
Odpowiedzialny: Anida Samoraj
Ostatnio modyfikował: Leszek Piskorski
Data modyfikacji: 2019-12-02 10:45:27