• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XV/250/19
Data podjęcia: 27-11-2019
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 27-11-2019
Tytuł Uchwały:
 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „ŻYJMY JAK WSZYSCY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn”
Ewentualne adnotacje:

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 37.5 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XV/250/19 w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu „ŻYJMY JAK WSZYSCY”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.02 „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym", Poddziałanie 11.02.04 „Ułatwienie dostępu do usług społecznych - projekt ZIT Olsztyn”
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-11-19 11:46:23
Wytworzył: Elżbieta Skaskiewicz
Data wytworzenia: 2019-11-19
Odpowiedzialny: Elżbieta Skaskiewicz
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-12-03 12:17:34