• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XV/256/19
Data podjęcia: 27-11-2019
Data opublikowania:
Miejsce opublikowania:
Data wejścia w życie: 01-02-2020
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Ewentualne adnotacje: Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2020 r., z wyjątkiem:
1) załączników nr 1a, 2a, 4a, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2020 r.;
2) § 8 ust. 1 pkt 3) załącznika nr 3, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

<< Uchwała >>

Załączniki:
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XV/256/19 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania w Olsztynie, zasad jej funkcjonowania oraz wysokości stawek opłat i opłaty dodatkowej oraz sposobu ich pobierania
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-11-19 11:29:05
Wytworzył: Marcin Szwarc
Data wytworzenia: 2019-11-19
Odpowiedzialny: Marcin Szwarc
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-12-03 13:13:13