• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.380.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę, działka nr 19/3, obręb 98

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-11-11

Data odpowiedzi: 2019-11-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. Czy w okresie od stycznia 2016 r. do chwili obecnej dla działki o nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98 były wydawane jakiekolwiek decyzje o pozwoleniu na budowę, bądź czy były przyjęte zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, w tym związanych ze zmianą zagospodarowania terenu działki nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98? Jeśli były wydawane, to proszę o udostępnienie wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę bądź informacji o braku sprzeciwu do złożonego zgłoszenia/zgłoszeń. Proszę o udostępnienie dokumentów w formie skanu i przesłanie pocztą elektroniczną.

2. W przypadku braku wydania decyzji o pozwoleniu na budowę i braku przyjęcia zgłoszeń, w których mowa w pkt. 1, proszę o udzielenie informacji, czy obecnie rozpatrywane są jakiekolwiek wnioski o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych na działce nr 19/3 położonej w Olsztynie obręb 98.


Treść odpowiedzi:
DOCX, 67,11 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.380.2019 Wniosek - decyzje o pozwoleniu na budowę, działka nr 19/3, obręb 98
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-14 12:33:06
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-11
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-11-19 09:48:23