• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.379.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - odpisy zapisów w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-11-12

Data odpowiedzi: 2019-11-18

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

1. przedstawienie odpisów (za zgodność z oryginałem) zapisów i mapy dla obszaru UC-10, zawartych w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego z 1980 r., a dotyczących w szczególności obszaru dla ul. Św. Wojciecha w Olsztynie,

2. przedstawienie odpisów (za zgodność z oryginałem) zapisów i planów studium uwarunkowań dla kwartału zabudowy pomiędzy ulicami Pieniężnego, 11 listopada i placu Jedności Słowiańskiej w Olsztynie,

3. przedstawienie odpisów (za zgodność z oryginałem) decyzji o warunkach zabudowy dla inwestycji na działce 34 (wydane po wygaśnięciu planu zagospodarowania przestrzennego) po 2000 r. wraz z załącznikami,

4. przedstawienie odpisów (za zgodność z oryginałem) decyzji o pozwoleniu na budowę dla inwestycji na działce 34, w tym decyzji II-83/2004 z dnia 06.02.2004 r.


Treść odpowiedzi:
ODT, 54,73 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.379.2019 Wniosek - odpisy zapisów w planie miejscowym zagospodarowania przestrzennego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-14 12:20:53
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-12
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-11-19 10:37:29