• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.377.019

Nazwa sprawy: Wniosek - przekształcenie użytkowania wieczystego

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-11-08

Data odpowiedzi: 2019-11-22

Treść wniosku:
W trybie dostępu do informacji publicznej proszę o udzielenie informacji na temat:
1. Ilu użytkowników wieczystych ogółem było w mieście w chwili wejścia w życie ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego?
2. Ilu było wówczas użytkowników wieczystych na gruntach Skarbu Państwa?
3. Ilu było użytkowników wieczystych na gruntach należących do miasta?
4. Ilu było użytkowników wieczystych na gruntach należących do funkcjonujących na terenie miasta spółdzielni mieszkaniowych?
5. Ile dotychczas wydano zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla użytkowników wieczystych na gruntach Skarbu Państwa i jakich nieruchomości dotyczyły te decyzje (lokale mieszkalne - lokale komercyjne)?
6. Ile dotychczas wydano zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla użytkowników wieczystych na gruntach należących do miasta i jakich nieruchomości dotyczyły te decyzje (lokale mieszkalne - lokale komercyjne)?
7. Ile dotychczas wydano zaświadczeń z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność dla użytkowników wieczystych na gruntach należących do funkcjonujących na terenie miasta spółdzielni mieszkaniowych i jakich nieruchomości dotyczyły te decyzje (lokale mieszkalne-lokale komercyjne)?
8. Jakie bonifikaty zostały przyjęte przez Radę Miasta dla osób korzystających z ustawy o przekształceniu użytkowania wieczystego?
9. Ile osób jest aktualnie zameldowanych w mieście?
10. Jaka jest aktualna liczba mieszkańców miasta?
11. Ilu obcokrajowców zamieszkałych jest na terenie miasta?
12. Obywatele jakich państw są największymi grupami obcokrajowców mieszkającymi w mieście?
13. Ilu uczniów - obywateli innych państw korzysta z nauki w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto?
14. Uczniowie z których państw są największymi grupami obcokrajowców w szkołach, dla których organem prowadzącym jest miasto?
15. Jaka narodowość jest najliczniejszą grupą obcokrajowców w mieście i ile wynosi ich liczba?

Treść odpowiedzi:
PDF, 512,19 KB metryczka
PDF, 269,63 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.377.2019 Wniosek - przekształcenie użytkowania wieczystego
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-11-13 14:56:49
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-08
Odpowiedzialny: Sławomir Bernat
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2020-01-16 10:36:39