• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.371.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - koszt i przychód związany z gospodarką odpadami komunalnymi

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-10-31

Data odpowiedzi: 2019-11-08

Treść wniosku:
Na podstawie art. 6 i nast. ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej, zwracamy się z uprzejmą prośbą o udostępnienie informacji publicznej dotyczącej kosztów i przychodów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w Państwa Gminie.
1. Jaki jest przychód za I półrocze 2019 r. z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami, uiszczanych przez mieszkańców Państwa Gminy oraz podmioty gospodarcze.
2. Jaki jest koszt Gminy za I półrocze 2019 r. z tytułu odbioru odpadów z nieruchomości objętych gminnym systemem, oraz z tytułu zagospodarowania tych odpadów.

Treść odpowiedzi:
DOC, 50 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.371.2019 Wniosek - koszt i przychód związany z gospodarką odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Ewa Tracewicz-Gieroim
Data udostępnienia: 2019-11-06 08:26:13
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-11-06
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-12-13 12:46:47