• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.370.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy dla działki nr ew. 19/3, obręb 98

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-29

Data odpowiedzi: 2019-11-04

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej zwracam się z prośbą o udostępnienie decyzji o warunkach zabudowy dla działki o numerze ewidencyjnym 19/3 położonej w Olsztynie przy ulicy Augustowskiej, obręb 98.
Proszę o udostępnienie decyzji w formie skanu i przesłanie jej pocztą elektroniczną.


Treść odpowiedzi:
DOC, 454,59 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.370.2019 Wniosek - decyzja o warunkach zabudowy dla działki nr ew. 19/3, obręb 98
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-31 08:50:44
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-11-05 10:19:57