• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: Ok.1431.368.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - wnioski dotyczące wysokości zabudowy do 12 m

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-29

Data odpowiedzi: 2019-11-07

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
Pytania dotyczą prac prowadzonych przez Wydział Urbanistyki i Architektury nad uszczegółowianiem Planu Przestrzennego Zagospodarowania dla Osiedla nad Jeziorem Długim w Olsztynie:
1. Proszę o przekazanie mi informacji ile wpłynęło wniosków od mieszkańców Olsztyna, którzy wnosili o wysokość zabudowy do 12 metrów dla budynków znajdujących się przy ulicach: Biała, Czarna, Żółta, Różowa i Błękitna oraz ile z tych wniosków było od osób będących właścicielami domów na w/w ulicach.
2. Proszę o informację: właściciele których nieruchomości znajdujących się przy ulicach: Biała, Czarna, Żółta, Różowa i Błękitna wnosili o wysokość zabudowy do 12 metrów dla swoich domów.

Treść odpowiedzi:
DOCX, 109,45 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.368.2019 Wniosek - wnioski dotyczące wysokości zabudowy do 12 m
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-30 08:42:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-29
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-11-12 09:18:36