• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.367.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - kopia protokołu postępowania nr ZP.271.1.73.2017.d

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-10-25

Data odpowiedzi: 2019-10-29

Treść wniosku:

Wnoszę o przekazanie protokołu postępowania nr ZP.271.1.73.2017.d wraz ze wszystkimi załącznikami w szczególności w zakresie korespondencji prowadzonej między Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności wezwań Zamawiającego do wyjaśnienia lub uzupełnienia oferty oraz odpowiedzi Wykonawcy na wezwania.


Treść odpowiedzi:
PDF, 352,68 KB metryczka
PDF, 4,58 MB metryczka
DOC, 89 KB metryczka
PDF, 4,05 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.367.2019 Wniosek - kopia protokołu postępowania nr ZP.271.1.73.2017.d
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-29 10:58:59
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-25
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Jolanta Chlubicka
Data modyfikacji: 2019-12-20 11:02:23