• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.366.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Biuro Rady Miasta

Data wpływu: 2019-10-24

Data odpowiedzi: 2019-11-06

Treść wniosku:
Wnoszę w trybie dostępu do informacji publicznej, o przekazanie projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Olsztyn.
Przedmiotowy projekt regulaminu stanowi załącznik do uchwały Rady Miasta Olsztyna nr V/62/19 z dnia 27.02.2019 r.

Treść odpowiedzi:
DOC, 82 KB metryczka
PDF, 4,79 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.366.2019 Wniosek - projekt regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-25 13:15:14
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-24
Odpowiedzialny: Marta Kilanowska-Lebiedzińska
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2020-01-16 09:21:15