• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.365.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zbyte nieruchomości należące do Gminy/Skarbu Państwa

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami

Data wpływu: 2019-10-23

Data odpowiedzi: 2019-10-31

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w zakresie:
- nieruchomości należących do Gminy/Skarbu Państwa, a w latach 2009-2019 zbytych z bonifikatą, o której mowa w art. 68 ust. 1 pkt. 6), na rzecz kościołów i innych związków wyznaniowych o uregulowanej sytuacji prawnej.
Proszę o podanie: daty zbycia, rodzaju nieruchomości (zabudowana/niezabudowana), powierzchni, wysokości udzielonej bonifikaty, kwoty jaką zapłacił nabywca, jaki kościół/związek wyznaniowy był nabywcą).

Treść odpowiedzi:
PDF, 334,54 KB metryczka
PDF, 95,24 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.365.2019 Wniosek - zbyte nieruchomości należące do Gminy/Skarbu Państwa
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-25 09:23:10
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-23
Odpowiedzialny: Sławomir Machnik
Ostatnio modyfikował: Magdalena Duchnowska
Data modyfikacji: 2019-12-23 13:01:35