• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.364.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji ul. Wiosenna 2

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-23

Data odpowiedzi: 2019-10-28

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o informację dotyczącą:
1) wykazu wydanych i procedowanych prze Urząd Miasta Olsztyna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości położonej przy ul. Wiosennej 2
2) wykazu wydanych i procedowanych przez urząd decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w otoczeniu ww. nieruchomości o promieniu 20 m oraz
3) informacji czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość lub jej część jest przeznaczona na cele publiczne.


Treść odpowiedzi:
DOC, 460,63 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.364.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji ul. Wiosenna 2
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-24 15:16:50
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-23
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-10-30 08:24:41