• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.363.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Al. Piłsudskiego 63, 63a

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-22

Data odpowiedzi: 2019-10-29

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o informację dotyczącą:
1) wykazu wydanych i procedowanych przez Urząd Miasta decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości zlokalizowanej przy Alei Marszałka Józefa Piłsudskiego 63, 63a
2) wykazu wydanych i procedowanych przez Urząd Miasta decyzji oo ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu położonego w otoczeniu ww. nieruchomości o promieniu 50 m oraz
3) informacji czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość lub jej część jest przeznaczona na cele publiczne.

Treść odpowiedzi:
DOC, 455,84 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.363.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji Al. Piłsudskiego 63, 63a
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-24 13:55:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-22
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-10-30 08:26:57