• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.361.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-21

Data odpowiedzi: 2019-10-24

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. zwracam się z prośbą o informację dotyczącą:
- wykazu wydanych i procedowanych przez Urząd Miasta Olsztyna decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla terenu nieruchomości Orange Polska S.A. położonej w Olsztynie przy ul. Wiosennej 2:
1) wykazu wydanych i procedowanych przez Urząd decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu pubklicznego dla terenu położonego w otoczeniu ww. nieruchomości o promieniu 50 m oraz
2) informacji czy w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego ww. nieruchomość lub jej część jest przeznaczona na cele publiczne.

Treść odpowiedzi:
DOC, 459,94 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.361.2019 Wniosek - decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-22 14:38:31
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-21
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Joanna Prusik
Data modyfikacji: 2019-10-28 14:50:26