UWAGA: To jest wersja archiwalna BIP Urzędu Miasta Olsztyna.

Aktualny Biuletyn Informacji Publicznej znajduje się pod adresem: https://umolsztyn.bip.gov.pl

  • Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

UCHWAŁA RADY MIASTA

Numer Uchwały: XIV/231/19
Data podjęcia: 30-10-2019
Data opublikowania: 08-11-2019
Miejsce opublikowania: Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2019 roku, poz. 5367
Data wejścia w życie: 23-11-2019
Tytuł Uchwały: w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Ewentualne adnotacje: wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego, z wyjątkiem § 3 i 4, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

<< Uchwała >>

Załączniki:
DOC, 18 KB metryczka
Zmieniona przez:
Utraciła moc Uchwałą:

 

Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: XIV/231/19 w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat za pojemniki o określonej pojemności
Wprowadził do BIP: Lidia Dawid
Data udostępnienia: 2019-10-22 10:51:26
Wytworzył: Zdzisław Zdanowski
Data wytworzenia: 2019-10-22
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Lidia Dawid
Data modyfikacji: 2019-11-08 15:01:21