• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.358.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - dokumentacja budowlana - ul. Towarowa 19a

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Urbanistyki i Architektury

Data wpływu: 2019-10-17

Data odpowiedzi: 2019-10-18

Treść wniosku:
Proszę o udostępnienie informacji publicznej w następującym zakresie:
- dokumentacji budowlanej w zakresie rozbudowy budynku zlokalizowanego w Olsztynie przy ul. Towarowej 19a (poprzedni adres ul. Towarowa 17a) na działce o numerze 41/4 objętej decyzją o pozwoleniu na budowę o numerze II/460/95).
Proszę o udostępnienie dokumentów do przeglądania w urzędzie.


Treść odpowiedzi:
Treść odpowiedzi: W dniu 18.10.2019 r. Wnioskodawca dokonał fotokopii projektu oraz decyzji o pozwoleniu na  budowę Nr II/460/95.
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.358.2019 Wniosek - dokumentacja budowlana - ul. Towarowa 19a
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-18 12:24:47
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-17
Odpowiedzialny: Magdalena Binerowska
Ostatnio modyfikował: Anna Nowak
Data modyfikacji: 2019-10-21 11:42:59