• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.357.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - sprawozdanie z realizacji zadań - gospodarka odpadami

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-10-15

Data odpowiedzi: 2019-10-22

Treść wniosku:

Na podstawie ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej proszę o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

ROCZNE SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI SPORZĄDZANE NA PODSTAWIE ART. 9Q UST. 1 USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH (DZ.U. NR 132 POZ. 622, Z PÓŹN. ZM.) ZA 2018 R.

Treść odpowiedzi:
DOC, 81 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.357.2019 Wniosek - sprawozdanie z realizacji zadań - gospodarka odpadami komunalnymi
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-17 14:59:28
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-15
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-10-23 11:45:05