• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.355.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Organizacji i Kadr

Data wpływu: 2019-10-14

Data odpowiedzi: 2019-10-23

Treść wniosku:

Działając na podstawie art. 61 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz w oparciu o art. 2 ust. 1 oraz art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji publicznej, poprzez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

- czy Pan J. R. jest / lub był kiedykolwiek zatrudniony przez Urząd Miasta Olsztyna, względnie przez którąkolwiek z jednostek lub komórek organizacyjnych?
- jaka jest forma jego zatrudnienia?
- na jakim stanowisku i od kiedy pracuje?
- jaki jest zakres jego czynności i obowiązków?
- ile wynosi jego wynagrodzenie?

Treść odpowiedzi:
DOC, 85 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.355.2019 Wniosek - zatrudnienie w Urzędzie Miasta Olsztyna
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-17 08:05:52
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-14
Odpowiedzialny: Hanna Mikulska-Bojarska
Ostatnio modyfikował: Olga Walnicka-Kucio
Data modyfikacji: 2019-10-25 09:04:33