• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.354.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - plany finansowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-10-11

Data odpowiedzi: 2019-10-24

Treść wniosku:
na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji:
1. kopii planów finansowych wraz ze wszystkimi załącznikami wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (chodzi o plany finansowe, które poszczególne publiczne przedszkola w Olsztynie przesyłały do Prezydenta Olsztyna w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).
2. jeżeli przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn, sporządziły nadto osobne plany finansowe dla wydzielonego rachunku dochodów własnych (w latach 2008-2010), a następnie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (w latach 2011-2015), to również proszę o przesłanie tych planów, w zakresie wskazanym w pkt. 1.

Treść odpowiedzi:
DOC, 92.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.354.2019 Wniosek - plany finansowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-16 11:17:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-11
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Aneta Howara
Data modyfikacji: 2019-10-24 12:11:00