• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.354.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - plany finansowe

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Budżetu

Data wpływu: 2019-10-11

Data odpowiedzi: 2019-10-24

Treść wniosku:

Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji:
1. kopii planów finansowych wraz ze wszystkimi załącznikami wszystkich publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn na rok 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 (chodzi o plany finansowe, które poszczególne publiczne przedszkola w Olsztynie przesyłały do Prezydenta Olsztyna w roku 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015).

2. jeżeli przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Olsztyn, sporządziły nadto osobne plany finansowe dla wydzielonego rachunku dochodów własnych (w latach 2008-2010), a następnie dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych (w latach 2011-2015), to również proszę o przesłanie tych planów, w zakresie wskazanym w pkt. 1.

 

Wniosek z dnia 29.10.2019

Z uwagi na brak możliwości udzielenie wnioskowanej informacji za lata 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, w zakresie objętym moim wnioskiem, proszę o przekazanie kopii sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych poszczególnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie dochodów (Rb-27S), wydatków (Rb-28S) oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (Rb-34/Rb-34S) za lata 2009, 2010, 2011, 2012 i 2013.

- za lata 2014, 2015, 2016, w miejsce planów finansowych proszę przekazać kopie sprawozdań rocznych w wykonania planów finansowych poszczególnych publicznych przedszkoli prowadzonych przez Miasto Olsztyn w zakresie dochodów (Rb-27S), wydatków (Rb-28S) oraz wydzielonego rachunku dochodów i wydatków nimi finansowanych (Rb-34/Rb-34S).

 Treść odpowiedzi:
DOC, 92.5 KB metryczka
PDF, 87,40 KB metryczka
PDF, 4,50 MB metryczka
PDF, 4,56 MB metryczka
PDF, 4,86 MB metryczka
PDF, 4,83 MB metryczka
PDF, 4,83 MB metryczka
PDF, 4,54 MB metryczka
PDF, 3,79 MB metryczka
PDF, 3,72 MB metryczka
PDF, 4,13 MB metryczka
PDF, 3,95 MB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.354.2019 Wniosek - plany finansowe
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-16 11:17:04
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-11
Odpowiedzialny: Teresa Zając
Ostatnio modyfikował: Paweł Bukowski
Data modyfikacji: 2019-12-10 14:58:02