• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.351.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - udostępnienie ofert, postępowanie 31/17

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Zamówień Publicznych

Data wpływu: 2019-10-10

Data odpowiedzi: 2019-10-15

Treść wniosku:
Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: "Dostawa taboru tramwajowego, dwukierunkowego", nr sprawy ZP.271.1.31.2017.G

Zwracam się z prośbą o udostępnienie złożonych ofert dotyczących przedmiotowego Postępowania.

Treść odpowiedzi:
PDF, 634,99 KB metryczka
PDF, 2,51 MB metryczka
DOC, 95.5 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: Ok.1431.351.2019 Wniosek - udostępnienie ofert, postępowanie 31/17
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-16 11:00:13
Wytworzył: Barbara Tulibacka
Data wytworzenia: 2019-10-10
Odpowiedzialny: Barbara Tulibacka
Ostatnio modyfikował: Andrzej Rodziewicz
Data modyfikacji: 2019-12-18 15:11:25