• Głusi - informacje o języku migowym
Powrót

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej


Znak sprawy: OK.1431.350.2019

Nazwa sprawy: Wniosek - usunięcie drzew i krzewów przy ul. Żołnierskiej

Komórka wiodąca odpowiedzialna za udzielenie odpowiedzi:
Wydział Środowiska

Data wpływu: 2019-10-08

Data odpowiedzi: 2019-10-11

Treść wniosku:
Na podstawie art. 2 ust. 1 i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej wnoszę o udzielenie informacji na jakich zasadach i czy w zgodzie z przepisami SM Pojezierze usunęła resztę drzew i krzewów przed blokami położonymi przy ul. Żołnierskiej 21. 23 i 25 w Olsztynie.


Treść odpowiedzi:
DOC, 708 KB metryczka
Rejestr zmian
Nazwa dokumentu: OK.1431.350.2019 Wniosek - usunięcie drzew i krzewów przy ul. Żołnierskiej
Wprowadził do BIP: Olga Walnicka-Kucio
Data udostępnienia: 2019-10-10 09:37:18
Wytworzył: Wnioskodawca
Data wytworzenia: 2019-10-08
Odpowiedzialny: Zdzisław Zdanowski
Ostatnio modyfikował: Joanna Choromańska
Data modyfikacji: 2019-10-25 12:09:09